Estela Sáez
Fecunda
Nau Côclea
Lupusgràfic
Leonard Beard
Triangle Postals
Type-o-Tones
Museu del Joguet de Catalunya
Vicenç Pagès
Francesc Serés
Sebastià Roig
Antoni de Montpalau
Igac
Mas Canals
Fundació Masó
Museu Salvador Dalí